Budżet Obywatelski Gminy Woźniki na rok 2022

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na rok 2022

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Woźniki jest Uchwała Nr 269/XXIV/2021 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki na 2022 rok.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest 200.000 zł .

Złożenie propozycji projektów zadań, jak i głosowanie na wybrane projekty odbywać się będzie tylko elektronicznie. Osoby nieposiadające sprzętu z dostępem do internetu, będą mogły skorzystać z takiego urządzenia w Urzędzie Miejskim.

Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, pod warunkiem uzyskania na etapie zgłoszenia poparcia co najmniej 8 osób zamieszkujących Gminę Woźniki. 

Uwaga! Podobnie jak w tamtym roku zadanie może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, z zaznaczeniem, że ma ono zostać wykonane na nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki.

Zgodnie z zasadami każdy mieszkaniec Gminy Woźniki może zgłosić jedną propozycję projektu. Koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 200.000 zł. 

W formularzu elektronicznym należy uzupełnić następujące pola:

  • Nazwa projektu - podaj krótką nazwę Twojego projektu. Postaraj się, aby nazwa w pełni odzwierciedlała Twoje zamierzenie. 
  • Proponowana lokalizacja - wskaż dokładną lokalizację Twojego projektu. Lokalizacja będzie widoczna na mapie. Podaj ulicę, miejscowość, opis lokalizacji, ewentualnie numer działki.
  • Szacunkowy koszt projektu - podaj szacunkowe koszty poszczególnych elementów składających się na Twój projekt. W załączniku możesz dołączyć kosztorys, jeśli posiadasz. Wartość Twojego projektu nie może przekroczyć 200.000 zł. 
  • Opis projektu - opisz Twój projekt, aby osoby głosujące w późniejszym etapie wiedziały o nim jak najwięcej. Najlepiej opisać główne założenia, działania lub inwestycje, które będą uwzględnione przy jego realizacji.
  • Uzasadnienie do realizacji projektu - wyjaśnij, jaki jest cel realizacji Twojego projektu. Uzasadnij, dlaczego Twój projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców.
  • Załączniki
  • Imię, nazwisko, adres zamieszkania

Od 23 sierpnia do 15 września można zgłaszać propozycje projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Woźniki. Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony 23 sierpnia 2021 roku. Do zgłoszenia należy załączyć skany lub zdjęcia co najmniej 8 oświadczeń w sprawie poparcia projektu. Oświadczenia składane są przez mieszkańców indywidualnie na osobnych formularzach (w zakładce Do pobrania). Każdy mieszkaniec gminy może wyrazić popracie dla więcej niż jednego projektu zadania zgłaszanego do Budżetu Obywatelskiego.