Poprzednie edycje BO

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zgłoszono 11 propozycji projektów zadań. Po weryfikacji przez komisję uznano, że pięć z nich spełnia wymogi formalne i to one zostały poddane głosowaniu przez mieszkańców:

1. Platforma widokowa na Górze Coglowej w Woźnikach (koszt: 180 000 zł) - 635 głosów - wybrano do realizacji

2. Scena z zadaszeniem przy OSP Kamieńskie Młyny (koszt: 30 000 zł) - 586 głosów

3. Rewitalizacja terenu i budowa placu zabaw, wypoczynku, kultury i sportu wraz z amfiteatrem przy ul. Sportowej w Ligocie Woźnickiej – Woźnikach (koszt: 115 000 zł) - 224 głosy

4. Remont chodnika przy ulicy Karola Miarki od ulicy Czarnoleśnej do ulicy Skalnej. Sołectwo Ligota-Woźnicka (koszt: 200 000 zł) - 146 głosów

5. Wymiana posadzki na kręgu tanecznym wokół sceny przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Woźnikach na posadzkę o gładkiej powierzchni (koszt: 30 000 zł) - 73 głosy